Ngày 10.03.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

THỨ NĂM: 10. 03. 2016.
Ga 5,31-47

 

Ngày 10.03.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa” (Ga,42).

2. Suy niệm: Kinh thánh Cựu Ước tiên báo về Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ. Người Do Thái hiểu rất rõ Cựu Ước, nhưng họ cố chấp không tin vào Đức Giêsu. Họ tự loại mình ra khỏi ơn cứu độ vì họ không yêu mến Thiên Chúa. Ngược lại, chính Môsê là  người hướng dẫn dân Do Thái sẽ tố cáo họ trước toà Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta ngày hôm nay không còn được thấy Chúa diện đối diện nữa, nhưng Thiên Chúa đã dùng cách này cách khác để chúng ta chúng ta gặp được Thiên Chúa qua các chủ chăn trong Giáo Hội, các Bí Tích các dấu chỉ của thời đại …

3. Sống Lời Chúa : Nhận ra Chúa qua các giáo huấn của Giáo Hội

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa xin cho con biết nhận ra Chúa nơi các vị chủ chăn của chúng con, xin cho các vị luôn là hình ảnh của Chúa .Amen