Ngày 10.01.2016: Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa

CHÚA NHẬT – 10. 01.2016
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (K)
Lc 3, 15 – 16. 21 – 22

Ngày 10.01.2016: Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa

1. Ghi nhớ: “Đang khi Người cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người” (Lc 3,21) 

2. Suy niệm: Việc dân chúng đến đón nhận phép rửa tỏ lòng sám hối nơi Gioan Tẩy Giả là một hành vi chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đến nhận phép rửa nơi Gioan Tẩy Giả, nhưng Ngài nhận phép rửa để lãnh nhận Thánh Ý Chúa Cha cho cuộc đời của Ngài. Qua phép rửa mà Chúa Giêsu lãnh nhận nơi sông Giođan, Thiên Chúa đã tỏ sự ưu ái đặc biệt dành cho Con của Ngài là Đức Giêsu cũng như cho những ai biết lắng nghe Lời Ngài. Ngày chúng ta chịu phép rửa tội, ta cũng được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa. Vậy ta hãy noi gương Chúa Giêsu mà sống theo thánh ý Thiên Chúa muốn cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa sẽ hài lòng về chúng ta nếu chúng ta biết vâng nghe lời Người.

3. Sống Lời Chúa : Sống ơn gọi làm con trong Bí tích Rửa tội.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con được Chúa mời gọi trở nên những người con yêu dấu của Chúa qua Bí tích Rửa tội. Xin cho chúng con ý thức sự cao cả của ơn gọi này để sống xứng đáng là một người con ngoan của Chúa, một người con biết nghe Lời Chúa. Amen.