Ngày 09.11.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 09. 11. 2016

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô.

Ga 2, 13 – 22

Ngày 09.11.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

 

1Ghi Nhớ:Các ông cứ phá huỷ Đền thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây lại” ( Ga 2,19)

2Suy Niệm:  Đại  thánh đường Latêranô  được gọi là “Mẹ các nhà thờ”, vì được đế quốc La Mã chính thức công nhận, đồng thời cũng là nhà thờ chánh toà giáo phận  Rôma,  nơi  có  ngai  toà  của  Đức  Giáo  Hoàng. Mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô nhắc chúng ta nhớ mỗi người là những viên đá sống động của đền thờ Hội Thánh Chúa. Hơn nữa, nhờ bí tích Rửa Tội, linh hồn mỗi người chúng ta trở thành đền thờ Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.

3Sng Lời Chúa: Ý thức thân xác ta là đền thờ Chúa ngự.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thật diễm phúc lớn lao cho con khi được đón Chúa ngự vào lòng. Amen.