Ngày 09.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

THỨ HAI: 09.05.2016

Ga 16,29-33

Ngày 09.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

Ghi nhớ: “Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33) 

Suy niệm: Đức tin của Hội Thánh vào Chúa Giêsu, và vào lời Chúa hứa, phải gặp nhiều thử thách, bởi vì Hội Thánh  vẫn  đang  lữ  hành  giữa  trần  gian.  Chúa Giêsu biết trước như vậy, Ngài nói với chúng ta: “hãy can  đảm  lên, Thầy  đã  thắng  thế  gian”.

Chúa Kitô Phục  Sinh  phải  là nguồn sức sống và sức mạnh của các Kitô-hữu, để họ vượt thắng mọi thử thách cám dỗ của trần gian. Vì thế, mỗi khi chúng ta gặp những cám dỗ thử thách trong cuộc sống, chúng ta phải chạy đến Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa, để được an ủi và mạnh sức. Chúng ta phải can đảm và trung thành giữ vững niềm  tin  vào  Chúa  Phục Sinh, vì khi chúng ta cùng chết với Người, thì sẽ được cùng sống lại với Người.

Sống lời  Chúa:  Ở trong Thầy,  các  con  sẽ  được bình an.

Cầu nguyện:  Lạy  Chúa, ngày, có khi chúng con gặp trong nhiều cuộc  sống  hằng cám dỗ. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa, để cùng với Chúa, chúng  con vượt qua được các thử thách, mà chiến thắng với Chúa. Amen.