Ngày 09.03.2016: Thứ Tư sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

THỨ TƯ: 09. 03.2016.
Ga 5,17-30

 

Ngày 09.03.2016: Thứ Tư sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Thật tôi bảo thật các ông ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời, và khỏi bị xét sử”. (Ga 5,24).

2. Suy niệm: Chúng ta theo đạo, sống đạo mục đích là để được sống đời đời. Sự sống đời đời không thể dùng tiền bạc mua được, nhưng chúng ta sẽ đạt được nó khi chúng ta nghe tin theo lời của Thiên Chuá.

Đức tin rất cần thiết, nhưng nếu chúng ta chỉ tin mà không có việc làm cụ thể thì chỉ là đức tin chết. Qua hành động, cách sống của chúng ta thì biết được đức tin của chúng ta như thế nào ? Hành động là kết quả của đức tin.

3. Sống Lời Chúa: Đức tin không có hành động là đức tin chết.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết  sống đúng những  gì  chúng con đã tin. Amen.