Ngày 09.02.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

THỨ NĂM – 09. 02.2017

Mc 7, 24 – 30

Ngày 09.02.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người liền sắp mình dưới chân Người” ( Mc 7,25).

2. Suy niệm: Thái độ của người đàn bà này, quả là thái độ của một người có đức tin khiêm tốn và mạnh mẽ. Khiêm tốn khi nhận mình là bất xứng, nên tin tưởng sụp lạy, van xin. Mạnh mẽ là không nản lòng dù bị khinh bỉ, chối từ. Như thế, người có đức tin đích thực là không bỏ cuộc ngay cả khi ơn Chúa còn ẩn giấu. Qua đức tin của người đàn bà này, chúng ta được khích lệ để luôn biết kiên trì và trung thành trong cầu nguyện.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho anh em lương dân vì họ cũng “được hưởng ơn cứu rỗi”.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, còn rất nhiều người chưa tin nhận Chúa. Xin cho con luôn trở nên dấu chỉ của tình thương Chúa, nhờ đó mà mọi người nhận ra Chúa là Đấng yêu thương. Amen.