Ngày 09.01.2017: Thứ Hai – Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A

THỨ HAI – 09. 01.2017

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Mt 3, 13 – 17

Ngày 09.01.2017: Thứ Hai - Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A

1. Ghi nhớ  : Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15).

2. Suy  niệm :

Khi  chịu  phép  rửa  tại  sông  Giođan, Chúa Giêsu thể hiện sự khiêm tốn và ẩn mình. Chúa đồng hóa  mình  với  dân  chúng,  chấp  nhận  những kẻ cậy sức mạnh để xô đẩy…. hầu thông cảm cho những người  thấp cổ bé  miệng trong thời bấy giờ. Chúa đã cúi  mình  trước  Gioan,  để  ông  làm  phép  rửa  cho Người,  hầu  cho  những tội  nhân  biết  rằng : họ cũng phải  cúi mình trước tòa giải tội. Noi gương Chúa, ta hãy khiêm tốn van xin Chúa tẩy rửa ta khỏi tội lỗi và xứng đáng trở nên con yêu dấu của Cha trên trời.

3. Sng Lời Chúa: Yêu mến và tôn trọng nhau.

4. Cầu  nguyện:  Ly Chúa, xin cho chúng con biết kính nhưng  nhau,  phó  thác  thân  phận  làm  người,  làm Kitô hữu cho Chúa ngõ hầu chu toàn bổn phận làm con Chúa mỗi ngày. Amen.