Ngày 08.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 08.09.2016

SINH NHẬT ĐỨC MẸ

Mt 1, 1 – 16, 18 – 23

Ngày 08.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C

 

1. Ghi nhớ: ”Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em ma nu en, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. (Mt 1, 23)

2. Suy niệm: Ngay sau khi nguyên tổ loài người phạm tội thì Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch cứu độ loài người qua lời hứa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Lời hứa ấy được Thiên Chúa thực hiện qua dòng lịch sử cứu độ bằng cách chọn một con người, một gia đình, một dòng tộc, một đất nước để Con Thiên Chúa được hạ sinh nơi nhân loại. Đến thời đến buổi, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của Người sinh hạ bằng cách chọn Đức Trinh Nữ Maria, một con người tuyệt vời, một cung lòng xứng đáng cho Con Chúa ngự trị. Có thể nói, Với việc Đức Maria ra đời thì ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa đã thật sự ló rạng. Mừng ngày sinh nhật của Đức Maria cũng là mừng ngày ơn cứu độ Thiên Chúa hứa được thực hiện một cách thực sự nơi nhân loại này. Học nơi Đức Trinh Nữ Maria chúng ta hãy biết cộng tác vào ơn của Chúa để thánh hoá bản thân và làm cho ơn cứu độ của Chúa ngày một lan rộng trên quê hương đất nước chúng

3. Sống Lời Chúa: Dấn thân cộng tác với Chúa để từ bỏ tội lỗi và thánh hoá chính mình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Lới hứa cứu độ của Chúa đã được thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Mẹ mà để cho quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời mình.