Ngày 08.04.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Mùa Chay

THỨ BẢY: 08.04.2017

Ga 11,45-56

Ngày 08.04.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Mùa Chay

1.Ghi nhớ:…Thà một người chết thay cho toàn dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50).

2.Suy niệm: Những người Do thái không tin vào Chúa Giêsu, họ muốn bắt Chúa phải chết thay, để người Rôma không đến huỷ diệt họ. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Giêsu chấp nhận chịu hiến tế, chấp nhận chết thay để mọi người được sống và được sống đời đời. Vậy, chết thay có phải là do hận thù và bất công? Đúng, nhưng với Thiên Chúa, thì đó là hành động của tình thương và nó khơi lên một chuỗi tình thương nối tiếp, là qui tụ con cái Chúa đang tản mác về một mối, thành cộng đoàn thờ phượng Chúa. Chúa Giêsu và cái chết của Người đã dạy chúng ta bài học yêu thương cho đến cùng. Học nơi Chúa Giêsu, ta hãy chấp nhận hi sinh, vượt khó và sống liên kết với Chúa, để có sức mạnh biến cuộc đời thành một hiến lễ tình yêu dâng Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Chúa chết vì tôi, tôi biến cuộc đời tôi thành lễ hi sinh để cám ơn Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa chết để cho con được sống. Xin cho con biết nhìn lên thập giá của Chúa, để con cũng được mời gọi sống như Chúa. Amen.