Ngày 08.03.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay

THỨ TƯ TUẦN 1 MC

Th. Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ    

Lc 11,29-32

TẠI SAO TÌM “DẤU LẠ”?

Ngày 08.03.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)

 Suy niệm: Bấy nhiêu phép lạ Chúa Giê-su đã làm trước mắt họ không đủ để chứng thực cho những người Pha-ri-sêu rằng Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Họ còn thách thức Ngài làm “một dấu lạ từ trời”. Thật không khác gì tổ tiên họ ngày xưa trong hoang địa đã “dám thử thách Chúa, dù đã thấy những việc Chúa làm” (Tv 95,9). Lời thánh vịnh than vãn: “Dòng giống này làm Ta chán ngán” cũng chưa đủ để diễn tả, Chúa còn gọi họ là “thế hệ gian ác” bởi vì sự thách đố của họ quả thật đã tái hiện cơn cám dỗ của quỷ ngày nào: “Nếu ông là Con Thiên Chúa” thì ông hãy làm những dấu lạ để khẳng định quyền lực của mình đi! Khi ví mình với Gio-na, Chúa Giê-su cho biết dấu lạ là chính Ngài sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại để đem ơn tha tội cho những ai có lòng sám hối.

Mời Bạn: Con người ngày nay đang đặt ra một thách thức khác. Họ đua nhau tìm kiếm “dấu lạ” không phải từ trời mà là trong việc hưởng thụ vật chất. Cuộc sống nhìn lui thì trống rỗng chán chường, nhìn tới thì bế tắc, lạc hướng, thế nhưng cơn khát “ham mới chuộng lạ” vẫn quay quắt không bao giờ thoả mãn. Ngay từ đầu mùa Chay, Hội Thánh mời gọi mỗi người bắt đầu việc canh tân từ tâm hồn mình: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Lộ trình của việc sám hối là lần theo những dấu chỉ đường của dấu lạ Gio-na, tức là con đường thập giá của Đức Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Nhắc nhở mọi người trong gia đình đi tham dự Sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa giải sốt sắng.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.