Ngày 08.02.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

THỨ TƯ – 08. 02.2017

Mc 7, 14 – 23

Ngày 08.02.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính từ cái con người xuất ra” (Mc 7,15).

2. Suy niệm: Mọi sự Chúa tạo dựng cho con người đều tốt đẹp, nhưng tội lỗi đã xâm nhập vào cõi lòng của con người, mới xuất ra cái xấu xa đê hèn. Chúa nói rõ: điều làm cho con người ra dơ bẩn không phải từ bên ngoài vào, nhưng là từ những ý định xấu xa bên trong. Chúa đã liệt kê mười hai thứ tội để minh chứng. Thử hỏi, đã bao lần chúng ta đến với Chúa trong bộ dạng sạch sẽ, bảnh bao, nhưng với một tâm hồn tật nguyền, chất đầy sự thâm độc và những thói hư tật xấu ? Hãy thanh tẩy tâm hồn trước, thì mọi sự mới trở nên thanh sạch.

3. Sống Lời Chúa:  Hãy nhớ “xanh vỏ đỏ lòng”, còn hơn là “tốt mã rã đám”.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cất khỏi con cái vỏ của hình thức là vết xấu của tự ái, kiêu căng, ích kỷ hận thù… để quay về với bên trong tâm hồn là lòng yêu mến và sự thánh thiện. Amen.