Ngày 08.01.2017: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm A

CHÚA NHẬT – 08. 01.2016

CHÚA LỄ HIỂN LINH

Mt 2, 1 – 12

Ngày 08.01.2017: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm A

 

1. Ghi nhớ:  By  giờ  ngôi  sao  lạ  họ  đã  thấy  ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại” (Mt 2,9).

2. Suy niệm: Cuộc hành trình của các nhà chiêm tinh cũng là hình ảnh về cuộc hành trình đức tin nơi mỗi người chúng ta. Với tấm lòng khao khát sự thật, các ông đã lên đường, chấp nhận phiêu lưu, miệt mài tìm kiếm, gặp những trắc trở … vẫn kiên trì cho đến khi gặp được Chúa Hài Nh Cuộc đời của chúng ta cũng luôn là một  cuộc lên đường không ngừng. Theo ánh sao  dẫn  đường  là  Lời  Chúa,  là  Hội  thánh,  tôi  kiên vững lên  đường,  vượt  qua thử  thách,  khó khăn,  đau khổ  trong cuộc  sống.  Cuối  hành trình,  chính là sống hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

3. Sống Lời Chúa: Đức tin thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con luôn biết yêu mến sự chân thật và trong đức tin, con nhận ra Chúa qua các dấu chỉ nơi tạo vật, nơi các biến cố, và trong tình yêu. Amen.