Ngày 07.11.2019: Con chiên lạc

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

CON CHIÊN LẠC

Trình thuật thánh Luca tường thuật Chúa Giêsu đến gần và dùng bữa với người tội lỗi. Các biệt phái và luật sĩ đã tỏ vẻ khó chịu và lẩm bẩm vì điều đó. Thế nên Chúa Giêsu đã phán bảo họ nghe dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền bị đánh mất. Qua hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến niềm vui khi được tìm lại con chiên lạc và đồng bạc bị mất. Bởi vì sứ mạng của Chúa đến, không phải là để hủy diệt, nhưng đến để tìm lại những gì đã hư mất, tìm lại những tâm hồn lạc lối.

Nhìn lại hành trình đức tin của chúng ta, đã có lúc chúng ta chính là “những con chiên lạc” đó, chúng ta đã đi lạc đàn bởi những thú vui hào nhoáng trên đường mà quên đi tiếng gọi của chủ chiên. Giữa đầy dẫy những cám dỗ và thách đố, chúng ta đã lạc mất Chúa, lạc mất nhau. Thế nhưng, Chúa vẫn ở đó, vẫn chờ, vẫn luôn tìm kiếm chúng ta. Ngài không hề bỏ cuộc chinh phục chúng ta trở về với Người. Người chủ động tìm chúng ta vì yêu thương và cứu độ chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Người đến để tìm kiếm những tâm hồn lạc lối, mất phương hướng. Người không nỡ từ bỏ chúng con vì Người quá yêu thương chúng con. Người đã tìm kiếm chúng con và nâng chúng con dậy từ bùn nhơ, tội lỗi. Xin Người đưa chúng con trở về cùng một đàn chiên, cùng một chủ chiên. Amen.