Ngày 07.11.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 07. 11. 2016

Lc 17, 1 -6

Ngày 07.11.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó ”. (Lc 17,4).

2. Suy niệm:  Cuộc  sống  thường  ngày  không  tránh khỏi những va chạm buồn vu Sự tha thứ trở nên rất cần thiết và là vấn đề con người đáng quan tâm. Chúa Giêsu  dạy chúng ta phải  tha thứ  cho người  khác dù một ngày người đó xúc phạm đến ta 7 lần. Đức Giêsu không nhắm đến số lượng mà phải tha thứ mãi mãi. Vì con số 7 là con số hòan chỉnh đối với người Do Thái. Do đó, Ngài  muốn con người  phải  mặc lấy tâm hồn luôn sẵn sàng tha thứ như Chúa đã tha. “ Nếu Chúa chấp tội ai nào đứng vững được chăng ” . Hay mỗi khi anh em vấp phạm đến mình thì hãy nhớ lại những điều mình đã cam kết khi đọc kinh Lạy Cha “ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con ” .

3. Sống Lời Chúa: Hãy gạt bỏ tự ái để làm hòa với anh em.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có được trái tim rộng mở đầy lòng bác ái, để con dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm và tha thứ cho anh em. Amen.