Ngày 07.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG: 07.05.2016

Ga 16, 23b – 28

Ngày 07.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ:  “Anh  em  xin  Chúa  Cha  điều  gì, thì Người sẽ ban cho anh em, nhân danh thầy” (Ga 16, 23).

2. Suy niệm: Một trong những ân huệ của đời sống mới đó là lời cầu xin được Chúa Cha chấp nhận nhờ công cuộc cứu  chuộc  của  Chúa  Giêsu.  Chúa  hứa: “Nhân danh Thầy, cứ xin thì sẽ được” . Vì thế, lời cầu xin  của  chúng ta được  Chúa  Cha chấp nhận ta phải dựa  vào  công nghiệp  của  Chúa  Giêsu,  nghĩa là phải nhân  danh  Người  mà  cầu  xin.  Điều  nầy  được  thực hiện trong mọi công thức cầu nguyện của Hội Thánh: chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con… Chúng ta tin tưởng cầu xin vì Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho ta biết cầu xin thế nào (Rm 8,

26-27)  và Chúa Giêsu là Đấng Trung gian duy nhất, sẽ bầu cử rất đắc lực cho ta trước toà Chúa Cha (Dt 7, 25).

3. Sống Lời Chúa: Mọi lời nguyện xin hãy kết hiệp với Chúa Giêsu mà dâng lên Chúa Cha.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin khơi dậy niềm tin và hy vọng của con mỗi khi cầu xin, vì con ý thức rằng Chúa luôn thương nghe lời con xin. Amen.