Ngày 07.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C

THỨ NĂM. 07. 04. 2016.

TUẦN II PS

Ga 3, 31 – 36

 

Ngày 07.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “ Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3, 34).

2. Suy niệm : Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Ngài là a Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng được Thiên Chúa sai đến để  cứu độ trần  gian.  Khi  đó  nhân  loại  có  hai  thái  độ:  tin  và không tin vào Người. Nếu tin vào Ngài và những lời ngài làm chứng về Thiên Chúa Cha, chúng ta sẽ được sự sống vĩnh cữu. Trái lại, ai từ chối không tin Chúa Con là tự ý xa lìa sự sống. Vì Ngài là Con Một của Chúa Cha,  được Chúa Cha sai đến trần gian để mạc khải con đường về Trời. Đó là con đường của từ bỏ, của thập giá, của hy sinh để đạt tới vinh quang muôn đời.

3. Sống Lời Chúa : Tin vào Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến bằng đời sống yêu thương bác ái.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin củng cố lòng tin cho chúng con. Để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu là Đấng mà Chúa sai đến, Ngài là đường, là sự thật, là sự sống và hạnh phúc của chúng con. Amen.