Ngày 07.03.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay

THỨ BA TUẦN 1 MC

Th. Pe-pê-tua va Phê-li-xi-ta, tử đạo Mt 6,7-15

THIÊN CHÚA THẤU HIỂU

Ngày 07.03.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay

“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,8)

 Suy niệm: Một yếu tố hết sức quan trọng và không thể thiếu để làm nên hạnh phúc gia đình, đó là sự hiểu biết lẫn nhau của các thành viên. Hạnh phúc và tuyệt vời biết bao khi vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau, cha mẹ thấu hiểu con cái và ngược lại. Chính sự quan tâm và thấu hiểu này sẽ tạo nên mối tương quan gia đình khắng khít, không thể tách rời, một tương quan tin tưởng và hướng đến người mình yêu thương. Thiên Chúa cũng muốn con người được hạnh phúc trong cộng đoàn gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi như thế. Chính Chúa Giê-su đã tỏ lộ cho con người biết về một Thiên Chúa là Cha. Người là Cha hằng luôn yêu thương và thấu hiểu con cái mình. Người biết rất rõ con cái mình cần gì ngay cả trước khi họ cầu xin. Và chắc chắn, Người luôn quảng đại trao ban mọi điều cần thiết cho sự sống của họ.

Mời Bạn: Niềm hạnh phúc thật sự trong gia đình giữa Thiên Chúa và con người chúng ta đã được thắp lên. Và Người muốn chúng ta, bạn và tôi, là con cái của Người, tiến sâu hơn vào trong tình yêu mến, niềm tin tưởng và phó thác vào Người. Và đó là chìa khóa cho một niềm hạnh phúc thật sự, một niềm hạnh phúc đặt căn bản trên niềm tin vào Thiên Chúa là Cha luôn thấu hiểu con người.

Chia sẻ: Đâu là tâm tình của bạn khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa? Người là gì đối với bạn trong cuộc sống?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đọc kinh Lạy Cha ít là một lần và đọc cách khoan thai, với ý thức và tâm tình sốt sắng.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và thấu hiểu con cái mình, xin lôi kéo chúng con đến cùng Cha. Amen.