Ngày 07.03.2016: Thứ Hai sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

THỨ HAI: 07. 03.2016.
Ga 4,43-54

 

Ngày 07.03.2016: Thứ Hai sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

1.Ghi nhớ: “Đức Giêsu bảo: ông hãy về đi con ông sống, Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với minh và ra về”. (Ga,50).

2. Suy niệm: Niềm tin rất quan trọng, niềm tin có thể chuyển núi dời non. Trong đoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe, viên sĩ quan đã tin mãnh liệt và ông đã được toại nguyện. Kết quả là con ông đã sống.

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi lúc chúng ta không tin vào Thiên Chuá, chúng ta tin vào người này người kia, chúng ta tin vào tiền của chúng ta tin vào thế lực khác. Điều cốt yếu là tin vào Thiên Chúa thì chúng ta lại không tin, nếu không tin vào Thiên Chúa thì chúng ta không bao giờ được bình an.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa cách tuyệt đối.

4. Cầu nguyện:Đức tin rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chúng con , xin Chúa cho đức tin cuả chúng con mỗi ngày một lớn lên, để qua đó chúng con làm chứng cho Chúa trước mọi người. Amen