Ngày 07.01.2016: Thứ Năm sau lễ Chúa Hiển Linh

THỨ NĂM – 07. 01.2016
THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
Lc 4, 14 – 22a

Ngày 07.01.2016: Thứ Năm sau lễ Chúa Hiển Linh

1.Ghi nhớ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,, 21). 

2. Suy niệm: Các tiên tri thời Cựu Ước đã loan báo về Đấng Cứu Thế là Đấng có “Thần Khí Chúa ngự trên tôi sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo hèn…”. Cùng với câu nói của Chúa Giêsu ta thấy Ngài là một Đấng giải phóng. Giải phóng con người khỏi đau khổ tật nguyền, giải phóng con người khỏi nô lệ cho vật chất bằng việc công bố năm hồng ân, giải phóng con người khỏi nô lệ tội lỗi….Ngày nay chúng ta thường được nghe Lời Chúa dạy trong Thánh lễ, trong Kinh nguyện gia đình. Ta hãy tin tưởng vào Lời Chúa để có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng Cứu Độ chúng ta. Ta hãy để Lời Chúa hành động trong cuộc sống chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người con ngoan, những người con biết gắn bó với Chúa ngày một hơn.

3. Sống Lời Chúa : Suy ngắm Lời Chúa để chìm sâu trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa Cứu Độ.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương để lại cho chúng con những lời dạy cũng như những hành động của Chúa qua các sách Tin Mừng. Xin cho chúng con khi đọc Lời Chúa biết nhận ra Chúa ngày một hơn và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Amen.