Ngày 06.12.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

THỨ BA: 06. 12. 2016

Mt 18, 12 – 14

Ngày 06.12.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. (Mt 18,14).

2. Suy niệm: Dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên, muốn  nói  về  lòng thương  xót  của  Thiên Chúa  đối  với  con  người,  nhất  là với  tội  nhân  được Thiên Chúa tha thứ và đem trở về với lòng đầy yêu thương. Quả thật Thiên Chúa không muốn bất cứ một ai trong chúng ta phải hư ná Chỉ vì Ngài yêu thương từng người trong chúng ta, Người luôn ân cần săn sóc mỗi người. Vì thế, chúng ta cần phải xác tín hơn nữa về  lòng yêu thương của Chúa. Đó chính là động lực thúc  đẩy  chúng  ta  và  cả  tội  nhân  trở  về  với  Thiên Chúa, từ đó khích lề chúng ta nhiệt thành hơn khi đến với tội nhân và dễ dàng chấp nhận họ.

3. Sống lời Chúa: Hãy tha thứ cho anh em mình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầ Amen.