Ngày 06.11.2019: Từ bỏ để bước theo Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.           

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

TỪ BỎ ĐỂ BƯỚC THEO CHÚA

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ, từ bỏ những gì đang ràng buộc chúng ta, từ bỏ những điều không cần thiết, những điều ngăn cản chúng ta đến với Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta có dám can đảm từ bỏ? Chúng ta có dám ra khỏi mình, từ bỏ những gì đang ràng buộc chúng ta, từ bỏ tội lỗi, những mối quan hệ mập mờ, không trong sáng, những thứ không sinh ích cho phần rỗi của chúng ta? Từ bỏ là để chúng ta được tự do hơn trên hành trình bước theo Chúa.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta cắt tỉa những điều mà chúng ta còn đang vướng bận để cuộc đời chúng ta mỗi ngày được sinh hoa trái dồi dào.