Ngày 06.10.2017: THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A

06/10/17  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Th. Bru-nô, linh mục

Lc 10,13-16

KHỐN CHO KHO-RA-DIN

Ngày 06.10.2017: THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13)

Suy niệm: Trong Kinh Thánh Cựu Ước, thành Tia và Xi-đôn là đối tượng của những lời rủa xả nặng nề nhất của các tiên tri (x. Gr 47; Is 23; Ed 26). Những đô thị này là nơi phát sinh những sa đọa luân lý, óc tự mãn và tôn thờ ngẫu tượng. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng: trong cuộc phán xét, Tia và Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um, vì các thành này là ba điểm truyền giáo mà Chúa Giê-su hằng lui tới và đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa làm. Thế nhưng các thành này không sám hối. Chúa Giê-su đã dùng từ rất nặng để quở trách: Khốn cho ngươi.

Mời Bạn: Đôi khi đọc Tin Mừng có những đoạn Chúa lên án gay gắt, và chúng ta thường tránh né Lời Chúa. Chẳng hạn hôm nay, Chúa nói: Khốn cho ngươi. Tránh né Lời Chúa thì Lời Ngài không thể hoán cải đời sống chúng ta được. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa để được ơn hoán cải.

Chia sẻ: Một ai đó nói với bạn: Khốn cho ngươi, bạn phản ứng thế nào?

Sống Lời Chúa: Hoán cải một tật xấu nào đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến loan báo niềm vui cho chúng con. Niềm vui mà thế gian không thể ban tặng được. Thế nhưng, nhiều khi chúng con đã khước từ Lời của Chúa, đến nỗi Chúa phải nặng lời: Khốn cho con. Chúng con xin lỗi Chúa và xin Chúa ban sức giúp chúng con hoán cải mỗi ngày. Amen.