Ngày 06.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG: 06.05.2016

Ga 16,20-23a

Ngày 06.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Khi sinh con người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chứa chan niềm vui” (Ga 16,21).

Suy niệm: Chúa Giêsu mượn hình ảnh người phụ nữ sinh con, để diễn tả Lễ Vượt Qua của Chúa. Người phụ nữ chịu đau đớn nhiều thể nào trước khi sinh con, thì sẽ vui mừng nhiều thể ấy, và hơn thể ấy, sau khi sinh con. Đúng như Chúa nói: “nỗi buồn sẽ thành niềm vui”. Nỗi buồn, đau khổ, tội lỗi của trần gian, được gồm tóm trong cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, thì các môn đệ Chúa u buồn, lo sợ.

Khi Chúa sống lại, các môn đệ Chúa vui mừng, trần gian vui mừng, vì mình được giải án tuyên công, được trao ban sự sống vinh phúc. Các dự tòng cực nhọc học giáo lý, sẽ vui mừng khi chịu phép Rửa Tội. Các Kitô-hữu chịu khó sống đạo, sẽ vui mừng vì được lên thiên đàng, cam lòng chịu chết vì đạo, sẽ được vinh hiển trong Nước Trời.

3. Sống lời Chúa: Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con nhận ra giá trị của những khổ nhọc mà con phải chịu vì danh Chúa, để con bằng lòng vác Thập Giá với Chúa, mà gặp được niềm vui viên mãn trong Nước Trờ Amen