Ngày 06.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C

THỨ TƯ. 06.04.2016.

TUẦN II PS

Ga 3, 16-21.

 

Ngày 06.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Ai tin vào con của người thì khỏi phải chết” (Ga 3,7)

2. Suy niệm: Đức tin có thể biến đổi cách mãnh liệt; với đức tin mắt phàm có thể biến thành mắt thần, nghĩ lực biến thành dũng lực. Người có đức tin trông thấy những điều mà kẻ khác không trông thấy, làm được cái mà người khác không thể làm được. Còn hôm nay Đức Giêsu lại khẳng định: “ Ai tin vào con của người thì khỏi phải chết ” . Nhưng đức tin mà Đức Giêsu đòi hỏi không phải bằng suy nghĩ hay lời nói, mà là tình yêu phát  xuất  từ  con tim với niềm tin tuyệt đối vào Chúa Kitô. Chính niềm tin này sẽ bảo đảm cho chúng ta cuộc sống vĩnh cữu mà mọi người hằng mong đợi.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con chỉ thật sự tin vào Ngài khi chúng con biết noi gương và vâng phục thánh ý Ngài.