Ngày 06.03.2016: Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

CHÚA NHẬT: 06. 03.2016.
CHÚA NHẬT IV MC
Lc 15, 1 – 3. 11 – 32

 

Ngày 06.03.2016: Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

1.Ghi nhớ:Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ “Thôi ta đứng lên đi về cùng cha…” (Lc 15,17-18).

2.Suy niệm: Đứa con hoang đàng hồi tâm, nhìn lại quá khứ lỗi lầm và trở về nhà Cha. Khởi đầu của cuộc hoán cải, canh tân hay trở về, bao giờ cũng đánh dấu bằng những giây phút hồi tâm và kiểm điểm. Chúng ta không xa lạ gì với hai chữ “kiểm điểm”, không lạ mà đôi khi nó làm cho chúng ta sợ hãi nữa. Nhưng dù sao nó vẫn là yếu tố căn bản để đổi mới con người. Nó là một phương pháp hoàn thiện. Có kiểm điểm nhìn lại con người, ta mới thấy tình trạng khốn khổ của mình. Ta chỉ có thể trở về với Chúa khi ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình.

3.Sống Lời Chúa: Hãy kiểm điểm mỗi tối, mỗi tuần, mỗi lần xưng tội.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lại mình, nhận ra những yếu đuối lỗi lầm, để quyết tâm đứng lên. Mỗi một thất bại, mỗi một đau khổ xin cho con nhận ra tình thương bao la của Chúa. Amen.