Ngày 06.01.2023: Sống cuộc đời công chính, thánh thiện

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 1, 6b-11

Khi ấy Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người.

Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan.

Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.

SỐNG CUỘC ĐỜI CÔNG CHÍNH, THÁNH THIỆN

Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng”. Đức Giêsu trầm mình trong dòng sông Giođan để xin Gioan làm phép Rửa. Ôi, lạ lùng thay, Đấng công chính lại xếp hàng cùng các tội nhân để đón nhận phép rửa thống hối; Đấng có quyền tha tội lại nhận lấy tội lỗi của muôn dân và mang vào thân thể mình. Từ nay nước nơi dòng sông Giođan đã được thánh hóa, mọi phận người tội lỗi đều được đón nhận ơn thứ tha.

Chúa chịu phép Rửa là để trở nên gương mẫu và thánh hóa chúng ta. Như hình ảnh người tôi trung mà Isaia đã loan báo, rồi đây Người còn phải chịu tan xương nát thịt, Người đón nhận phép Rửa cuối cùng là cái chết, để đem lại sự giải thoát trọn vẹn cho nhân loại.

Xin cho mỗi chúng ta một khi đã đón nhận ơn tái sinh từ bí tích Rửa Tội, biết sống một cuộc đời công chính, thánh thiện trước thánh nhan Chúa.