Ngày 06.01.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

THỨ SÁU – 06. 01.2017

Mc 1, 7 – 11

Ngày 06.01.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

 

1. Ghi nhớ: Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nagiaret miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan” (Mc 1,9).

2. Suy niệm:  Chúa  Giêsu  đã  khởi  sự  sứ  mạng rao giảng Tin Mừng bằng việc chịu phép rửa bởi Gioan tại sông Giođan. Thiên Chúa cao cả lại cúi mình xuống, nhận dấu chỉ sám hối từ một người phàm! Điều này không  làm  mất  đi  phẩm  giá  nơi  con  người  Chúa Giêsu,  trái lại làm cho sự  ảnh hưởng của Ngài  càng lớn,  mầu  Thiên  Chúa  Ba  Ngôi  được  tỏ  ra.  Thay vì ganh  tị  sự  thành công của người  khác,  chúng ta hãy vui  mừng  và  trung  thành  trong  việc  bổn  phận  của mình.

3. Sống Lời  Chúa:  Không mặc  cảm,  ganh  tị  trước những thành công của mọi người.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết nhỏ lại trong cái tôi tham lam, ích kỷ của mình, thì tha nhân sẽ được lớn lên bằng lòng quảng đại của con. Amen.