Ngày 05.3.2023: “Xuống núi” với Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu: Mt 17, 1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

‘XUỐNG NÚI’ VỚI CHÚA

Ý nghĩa của biến cố hiển dung nhằm để kiện cường lòng tin của các môn đệ, nhưng đồng thời cũng cho thấy, đó cuộc hiển dung hôm nay không phải là ngồi đó chiêm ngắm dung nhan hiển vinh Đức Giêsu, mà là cuộc xuống núi.

Lời của Chúa Cha nói về Đức Giêsu trong biến cố biến hình cũng là cùng một lời trong biến cố phép rửa (x. Mt 3, 17). Nhưng Người thêm một lời mời gọi đầy ý nghĩa, và cũng đầy thách đố nữa: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Trước đó các môn đệ có thể là hân hoan vì được chiêm ngưỡng vinh quang, nhưng trong đám mây, lúc nghe lời mời gọi “lắng nghe” thì lại kinh hãi.

Chúng ta dễ dàng đón nhận vinh quang hơn là khổ hình thập giá. Chiêm ngắm diện mạo vinh quang của Đức Giêsu khiến chúng ta hân hoan mà thốt lên như Phêrô: Con xin được định cư mãi mãi ở đây, những cũng là cơ hội để chúng ta xác tín sứ mạng Kitô hữu của mình là ‘xuống núi’ với Chúa, là vâng nghe lời Người, là bước cùng người trên con đường thập giá.