Ngày 05.11.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 05. 11. 2016

Lc 16, 9 – 15

Ngày 05.11.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cữu ” (Lc 16, 9).

2. Suy niệm: Của cải vật chất rất cần thiết trong đời sống con người, vì nó là phương tiên cho cuộc sống. Nhưng đồng tiền nếu không khéo sử dụng nó sẽ gây nên tội ác, dẫn đến bất lương nên Thiên Chúa đã gọi đó là “ tiền của bất chính ” . Trong Cựu ước, con người vẫn quan niệm rằng : Của cải là phúc lợi Thiên Chúa ban cho  những  kẻ  Ngài  yêu.  Thời  Tân  ước, Chúa  Giêsu  không  phủ  nhận  giá  trị  ấy những Chúa muốn  dạy con  người  cần  sử  dụng của  cải cho đúng đắn, và xem nó như người đầy tớ tốt lành, chứ đừng làm  tôi  nó  hay  xem  nó  như  một  ông  chủ  xấu  ảnh hưởng trong mọi  hành động của mình.  Hơn nữa con người phải biết dùng tiền của “ mà tạo lấy bạn bè ” nghĩa là biết xử dụng tiền vào những công việc bác ái, từ thiện để tích trữ những công phúc cho đời sau.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy  khôn  ngoan  trong  việc  sử dụng tiền của.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con có của cải hưởng dùng. Xin cho con biết dùng nó để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Amen.