Ngày 05.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 05.09.2016

Lc 6, 6 11

Ngày 05.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:”Ngày Sabat được phép làm điều lành hay điều dữ , cứu mạng người hay hủy diệt? ” (Lc 6,9).

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta hai thái độ trước lề luật Chúa là giữ ngày Saba Với người biệt phái, họ giới hạn việc tôn kính Thiên Chúa chỉ là hình thức bên ngoài qua cách thức giữ lề luật. Nghĩa là chu toàn lề luật theo mặt chữ. Chúa Giêsu không  phản  đối  hay  phủ  nhận  cách  làm  này  nhưng Ngài bổ sung để việc chu toàn lề luật thêm hoàn hảo. Ngài  đã cụ thể  hóa việc giữ  ngày Sabat  bằng những công việc bác aí. Đây mới là cách thánh hóa ngày của Chúa cách đích thực. Để cho một người phải đau khổ vì  muốn  Thiên  Chúa  được  tôn  vinh  đối  với  Chúa Giêsu là một chuyện hão huyền.

3. Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận thờ phượng Chúa  trong  ngày  Chúa  Nhật  bằng  cách  yêu  mến  và phục vụ tha nhân.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết tin yêu Chúa để con có thể làm mọi điều Chúa muốn và thực hành mọi việc Chúa truyền. Amen.