Ngày 05.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG: 05.05.2016

Ga 16, 16 – 20

Ngày 05.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu báo trước Ngài sẽ ra đi và sẽ trở lạ Chúa cũng cho các môn đệ biết trước những thử thách mà các ông sẽ phải chịu. Nếu Chúa Giêsu đã chết mà không sống lại thì quả là điều đáng buồn cho các môn đệ; nhưng rồi Người đã sống lại thì niềm vui mừng hoan hỉ dâng tràn. Cuộc sống trần thế của người tín hữu không thiếu những khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật… đó chính là những thử thách giúp chúng ta lập công, chuẫn bị cho sự sống đời đời. Khi chúng ta phải chịu thua thiệt, mất mát những gì thuộc về thế gian và ngay cả mất mạng sống của mình vì Đức Kitô, nếu vui lòng đón nhận, chúng ta tìm được vinh phúc đời đời.

3. Sống Lời Chúa: Ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu độ.

4. Cầu nguyện: Lạy Cháu! Trong những phút đen tối của đời sống, xin cho con trung thành với Chúa đến cùng, để được Chúa. Amen.