Ngày 05.04.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay

THỨ TƯ: 05.04.2017

Ga 8,31-42

Ngày 05.04.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay

1.Ghi nhớ: Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8,34).

2.Suy niệm: Đoạn Tin Mừng này đặt trong tâm tình sám hối Mùa Chay, mời gọi chúng ta trở về với phẩm giá làm con cái của Thiên Chúa, của sự tự do. Để đích thực là con cái Thiên Chúa thì chúng ta hãy tin vào Giêsu, bằng cách nghe và sống Lời Chúa, đừng phạm tội nữa, vì phạm tội là từ chối Thiên Chúa và nô lệ ma quỷ. Người Do thái tự phụ, từ chối lời đề nghị của Chúa, vì thế họ không thể thăng tiến trên con đường đức tin. Họ tự cho mình là con cái trong nhà, nhưng thật sự họ là người ngoài, là nô lệ, vì họ không hưởng ơn giải thoát nơi Đức Kitô. Vậy, hãy để cho Lời Chúa thấm nhập vào cuộc sống ta và chính Lời Chúa sẽ giải thoát ta.

3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa Kitô và sống theo Lời Chúa, ta sẽ đạt tự do đích thực.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc vì tự phụ ỷ lại vào sức riêng, nên con đã cách xa Chúa. Xin cho con tâm hồn khiêm tốn, hiền lành và xin cho Lời Chúa hướng dẫn đời con. Amen.