Ngày 05.03.2016: Thứ Bảy sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

THỨ BẢY: 05. 03.2016.
Lc 18,9-14

 

Ngày 05.03.2016: Thứ Bảy sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “ Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi ” (Lc18,13b).
  2. Suy niệm: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được hình ảnh của hai người cầu nguyện : Người biệt phái tự cao cho mình là hơn kẻ khác, tự đại cho mình là công chính tự mãn không cầu xin gì với Chuá, chỉ kể công của mình . Ngược lại, người thu thuế biết mình tội lỗi, tự khiêm, đứng xa xa, chẳng dám ngước mặt lên, tự hạ: đấm ngực, van xin “ vì con là kẻ tội lỗi ” . Cuối cùng,Chúa chấp nhận lời cầu nguyện của người thu thuế vì “ ai nâng mình lên sẻ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên ” . Do đó, Mỗi người chúng ta hãy xem lạy cách cầu nguyện của mình,chúng ta thường kể lễ những việc chúng ta làm được hơn là chúng ta nhìn ra tội lỗi của mình mà xin Chúa tha thứ.
  3. Sống Lời Chúa: Nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm hạ trước mặt Chuá cũng như trước mặt mọi người. Amen