Ngày 05.02.2023: Diễn tả diện mạo Ki-tô hữu

 

Tin Mừng theo thánh Matthêu : Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

DIỄN TẢ DIỆN MẠO KITÔ HỮU

Cả ba bài đọc hôm nay đều mang nội dung mời gọi các môn đệ Chúa trở nên chứng nhân trong đời sống hằng ngày.

Cổ nhân có câu: Hữu xạ tự nhiên hương. Mang trong mình nhân đức sẽ tự nhiên phát tán mùi thơm nhân đức. Cũng thế, là một Kitô hữu thực thụ, chắc chắn chúng ta sẽ là người phát toả ánh quang của một Kitô hữu, đó là diện mạo của Đức Kitô, như đèn phải phát sáng, muối phải mặn,… không tài nào che giấu được.

Chúng ta diễn tả diện mạo Kitô hữu của mình bằng cách nào? Bài đọc I đã cho biết điều đó: chia cơm cho người đói, cho áo kẻ mình trần, không làm ngơ trước nỗi thống khổ của anh em,… ngôn sứ còn nói thêm, khi làm những điều đó thì ánh sáng của chúng ta sẽ chói ngời như chính ngọ, tức là chúng ta càng dễ dàng lôi kéo ánh nhìn của muôn dân hướng về với Chúa.