Ngày 05.02.2017: Chúa Nhật V Thường Niên năm A

CHÚA NHẬT – 05. 02.2017

CHÚA NHẬT THỨ V TN

Mt 5, 13 – 16

Ngày 05.02.2017: Chúa Nhật V Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13.14).

2. Suy niệm: Muối và ánh sáng là hai hình ảnh Chúa dùng để nói lên vai trò chứng tá của người kitô hữu giữa nhân loại. Là muối ướp cho mặn, chúng ta có bổn phận giữ cho môi trường sống không bị hư thối, băng hoại. Là ánh sáng chiếu soi u tối, chúng ta có bổn phận soi dẫn cho người chung quanh khỏi lầm lạc, biết đường trở về với Thiên Chúa; toả sáng Tin Mừng Chúa qua lối sống của mình. “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đời sống tốt lành của người Kitô hữu ảnh hưởng đến những người khác. Cách sống tốt của mỗi người là bài giảng hay nhất. “Ngày nay người ta thích nghe các chứng nhân hơn các bậc thầy” (ĐGH Phaolô VI).

3. Sống Lời Chúa: Dấn thân trong các công tác xã hội; nhiệt thành phục vụ lợi ích chung.

4.Cầu nguyện:  Lạy Chúa, nếu con không thể là ngôi sao sáng thì xin được là ánh lửa non cao. Nếu không thể là ánh lửa non cao, thì xin cho con được làm ánh nến toả sáng trong gia đình ( theo L. Ellot). Amen.