Ngày 05.01.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

THỨ NĂM – 05. 01.2017

Ga 1, 43 – 51

Ngày 05.01.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

 

1. Ghi nhớ: Ngưi gặp ông Philipphê và nói: “Anh hãy theo tôi” (Ga 1,43).

2. Suy niệm: Chúa gọi những người Chúa muốn. Để đáp lại tiếng Chúa  gọi,  chúng ta không chỉ nghe  về Chúa,  mà  còn  phải  đến gặp Chúa.  Gặp Chúa để  rồi mang Chúa đến cho người khác, đây là một phản ứng có tính cách dây truyền của ơn gọ Chúa không đòi hỏi một kiểu cách duy nhất để giới thiệu Chúa, nhưng Chúa  đòi  mỗi  người  tuỳ  khả  năng,  tuỳ  môi  trường sống mà dẫn anh em tới Chúa. Đời tôi phải là một lời mời  gọi mọi người tìm đến với Thiên Chúa. Ước gì mỗi  cử  chỉ, lời nói, hành động của tôi đều thể hiện được  tâm  tình  của  thánh  Phaolô:  “Tôi  sống,  nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

3. Sống Lời Chúa: Tôi sẽ cố gắng chu toàn mọi bổn phận vì lòng yêu mến Chúa.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin soi sáng cho con, để con có được những quyết định phải lựa chọn cách mau chóng và phù hợp với thánh ý Chúa. Amen.