Ngày 04.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C

THỨ HAI II PHỤC SINH. 04. 04. 2016.

LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1, 26 – 38

 


Ngày 04.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh  năm C1
. Ghi nhớ: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ca cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1, 38)

2. Suy niệm : Lễ truyền tin được ví như một nụ hoa báo hiệu sẽ  được  nở  vào  ngày lễ  Giáng Sinh.  Một bông hoa được nở tươi đẹp khi Đức Mẹ thưa hai tiếng “Xin  vâng”.  Chúng ta hãy nhìn  ngắm  thái  độ vâng phục của Mẹ. Ban đầu nghe  lời chào Ngài  cũng bối rối, chưa hết bối rối Ngài lại đến thắc mắc sau cùng được giải thích thì Đức Mẹ dã tự do quyết định vâng phục theo thánh ý Chúa. Qua biến cố truyền tin chúng ta càng nhận ra Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con ngườ Do đó chúng ta phải biết sử dụng tự do Chúa ban để đáp trả bằng hai tiếng “Xin vâng” khi có những đề nghị những lời mời gọi của Thiên Chúa qua Hội Thánh qua những người phụ trách. Qua tha nhân và các biến cố trong cuộc sống

3. Sống Tin mừng : Vâng phục phó thác vào thánh ý Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con con mau mắn đáp  trả  tiếng  Chúa  gọi  mời  bằng  hai  tiếng  “Xin vâng” như mẹ Maria mẫu gương vâng phục.Amen.