Ngày 04.03.2017: Thứ Bảy sau Lễ Tro

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG SAU LỄ TRO

Th. Ca-xi-mia

Lc 5,27-32 

LÊ-VI TRỞ LẠI

 

Ngày 04.03.2017: Thứ Bảy sau Lễ Tro

“Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.” (Lc 5,27) 

Suy niệm: Sự trở lại của Lê-vi được thực hiện bằng một loạt hành động: từ bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo Đức Giê-su. Bỏ tất cả đối với Lê-vi là bỏ nghề thu thuế cùng với những hệ quả kéo theo do cái nghề tội lỗi này mang lại như: bỏ nguồn thu nhập béo bở nhưng bất chính, bỏ chỗ dựa vững chắc vào đế quốc Rô-ma, bỏ ánh mắt khinh miệt của dân chúng đối với ông. Nay gặp dịp Đức Giê-su kêu gọi, ông mau mắn đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi cái ghế thu thuế, rũ bỏ nghề nghiệp gắn liền với tội lỗi. Đi theo Đức Giê-su, nghĩa là làm một cuộc đổi đời. Từ người thu thuế Lê-vi trở thành môn đệ Đức Giê-su với tên gọi là Mát-thêu. Ông theo Chúa, chứng kiến việc Chúa làm, nghe Chúa giảng dạy và ghi chép lại, nhờ đó chúng ta có được cuốn Tin Mừng gọi là Tin Mừng theo thánh Mát-thêu.

Mời Bạn: Lê-vi là người thu thuế tội lỗi đã trở về và trở thành người môn đệ Đức Giê-su. Chúng ta không làm việc gì cộng tác với đế quốc để bóc lột dân mình như Lê-vi, nhưng mỗi người chúng ta có chung một ông tổ là A-đam. Chúng ta sinh ra trong tội A-đam, và lớn lên trong tội riêng. Chúng ta cần trở về. Mẫu gương trở lại của Lê-vi là lời nhắc nhở chúng ta hãy trở về. Trở về vì tội lỗi đã đưa chúng ta đi xa. Trở về bằng tâm tình sám hối và xưng thú. Đó cũng chính là cách sống tinh thần Mùa Chay.

Sống Lời Chúa: Trong Mùa Chay mời bạn thực hiện lời kêu gọi “hãy trở về” bằng hành động hòa giải với Chúa và Hội Thánh qua bí tích Giao Hoà.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con Mùa Chay như cơ hội trở về. Xin cho chúng con mau mắn dùng cơ hội này để trở về cùng Chúa.