Ngày 04.03.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

THỨ SÁU – 04.03.2016
THỨ SÁU SAU CN III MÙA CHAY
Mc 12:28-34

 

Ngày 04.03.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của người hết lòng ” (Mc12,29)
  2. Suy niệm: Ngày nay, khoa học kỷ thuật tiến bộ, người ta giải thích được rất nhiều điều trong vũ trụ. Nhưng nghịch lý là ngày lại càng có nhiều giáo phái quá khích, những nhóm tôn giáo kỳ lạ…Do đâu có những nhóm này? Có thể do người ta chạy theo khoa học nhưng cùng đường, không thể dùng khoa học để chứng minh tất cả và họ bị lạc lối. Những người Kitô hữu chúng ta nhiều lúc cũng lạc lối, chạy theo các bụt thần. “Kho tàng con ở đâu thì lòng trí con ở đó”, khi chúng ta xem tiền tài, danh vọng là kho tàng của chúng ta thì Chúa sẽ bị rơi vào quên lãng. Khi đặt những giá trị mau qua làm cùng đích thì giá trị vĩnh cửu nơi Thiên Chúa bị xóa bỏ. Hãy đặt lại cùng đích của mình: Chúa hay thụ tạo của Chúa. Nếu đã chọn Chúa thì hãy hết lòng quy hướng về cùng đích này mà tiến bước và gạt đi những cản trở ngăn lối chúng ta tiến về cùng đích Thiên Chúa.
  3. Sống Lời Chúa : Đặt Chúa làm trung tâm của đời sống.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương những anh chị em chúng con như Chúa dạy. Amen.