Ngày 04.02.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

THỨ BẢY – 04. 02.2017

Mc 6, 30 – 34

Ngày 04.02.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Anh em hãy lánh riêng ra đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

2. Suy niệm: Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta mới có thể hiểu và cảm thông với họ. Đó là bài học mà chúng ta rút lấy từ cuộc đời của Chúa Giêsu để sống và ứng xử như Chúa. Chúa thấy các tông đồ mệt nhọc, cần phải được bồi dưỡng nghỉ ngơi, đó là điều  cần  thiết.  Chúa  quan  tâm đến  nhu  cầu  của  con người hơn là nhu cầu của công việc. Đây cũng là mẩu gương cho những người có trách nhiệm đối với những người cộng tác của mình. Cần thiết có sự hài hoà giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa hoạt động và cầu nguyện.

3. Sống Lời Chúa: Sống quan tâm đến người khác; sống hài hoà giữa làm việc, nghỉ ngơi và cầu nguyện.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết dành thời gian để chu toàn bổn phận cầu nguyện, dẫu cho hôm  nay  cuộc  sống  đầy  bề  bộn  và  những  lao  nhọc. Amen.