Ngày 04.02.2016: Thứ Năm trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

THỨ NĂM – 04. 02.2016
Mc 6, 7 – 13

Ngày 04.02.2016: Thứ Năm trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

1 Ghi nhớ: Người chỉ thị cho các ông đừng mang gì đi đường…” (Mc 6,8)

2 Suy niệm: Một người khôn ngoan biết cái gì cần và cái gì không cần cho cuộc sống mình. Mang quàng mọi sự vào mình e chỉ làm bận bịu, vướng víu, ràng buộc, mất tự do, ảnh hưởng đến công việc.

Sứ đồ của Chúa hành trang chỉ cần: biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Bao nhiêu đó là đủ. Quá lo lắng về của cải vật chất chỉ nhọc công, tốn sức và lãng phí thời giờ, thậm chí nhiều lúc nó còn ảnh hưởng xấu đến sứ mạng của mình. Những thứ đó Chúa sẽ lo liệu và không để ta thiếu thốn bao giờ.

3 Sống Lời Chúa: Không để của cải vật chất ràng buộc.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho lòng con được tự do đối với của cải vật chất, để chúng con nhẹ nhàng bước đi trên con đường rao truyền Nước Chúa. Amen.