Ngày 03.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

THỨ BA: 03. 05. 2016.

TUẦN VI PS

Ga 14, 6 – 14.

Ngày 03.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

2. Suy niệm: Trong Cựu Ước “ con đường ” chỉ cuộc xuất hành của dân Chuá đi đến đất hứa. Còn trong bài tin mừng hôm  nay,  con  đường  chính  là đức  Giêsu, chính nhờ con đường mà chúng ta được dẫn đến sự sống đời đời, được đến cùng Chuá Cha. Nhưng trong thực tế còn rất nhiều người đang mò mẫm trong bóng tối ví chưa có ai chỉ cho biết chính Đức Giêsu mới là: “ là đường, là sự thật và là sự sống ” . Vì thế qua bài Tin Mừng hôm nay một mặt Giáo Hội muốn kêu gọi mỗi  người  chúng ta dám từ bỏ, hy sinh vác thập giá mình hàng ngày theo Chúa. Vì chỉ có Chuá mới là sự thật  bảo  đảm  cho  ta được  sự  sống đời  đờ  Vì  thế chúng ta không còn do dự, ngập ngừng trong việc tín thác vào tình yêu của Thiên Chuá. Mặt khác chúng ta phải hăng say nhiệt thành trong công việc tông đồ, mở rông nước Chuá cho mọi người cùng được ơn cứu độ.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tín thác vào tình yêu Chúa.

4. Cầu nguyện:  Ly  Chúa,  Xin  cho  con  biết  chọn Chuá làm gia nghiệp, vì chỉ có Chuá mới đem lại cho con sự sống đời đờ Amen