Ngày 04.04.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Mùa Chay

THỨ BA: 04.04.2017

Ga 8,21-30

Ngày 04.04.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Mùa Chay

  1. Ghi nhớ: “Ngƣời bảo họ: “các ông bởi hạ giới, còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23).
  1. Suy niệm: Bài Tin Mừng như một lời dạy dỗ, mời gọi mọi người hãy tỉnh thức và đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay đã trách người Do Thái “ các ông bởi hạ giới” nghĩa là thuộc về thế gian ở đây ám chỉ tất cả là sai lầm, lừa đảo, thù nghịch chống lai Thiên Chúa. Ngày hôm nay, mỗi người  chúng  ta  đã  được  biết  về  Chúa,  nhưng chúng ta đã biết sống và tin vao Đức Kitô chưa hay ta vẫn còn đam mê theo “ hạ giới ” đó là chỉ biết lo tìm kiếm và nương tựa vào những danh vọng vật chất mà quên tìm kiếm thực hiện những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy tỉn thức và ăn năn sám hối, từ bỏ những gì thuộc về thế gian để sống tinh thần mùa Chay này.
  1. Sống Lời Chúa: Hãy xa lánh những cám dỗ thế gian.
  1. Cầu nguyện:Lạy Chúa, vì những đam mê thế gian đã làm con xa cách Chúa. Xin cho con biết tứ bỏ những đam mê đó để vững bước theo chân Chúa trong mùa chay này. Amen