Ngày 03.04.2016: Bài hát và suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh năm C

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH . 03. 04. 2016.

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Ga 20,19-31 


Ngày 03.04.2016:  Bài hát và suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh năm C1
. Ghi nhớ: « Ông Tôma thưa Người: Lạy Chuá , lạy Thiên Chúa của con » (Ga 20,28)

2. Suy niệm:  Nhìn  vào  hành  dộng  và  lời  nói  của Tôma chứng tỏ ông là một người cứng tin. Nhưng khi đã tin thì niềm tin của ông vào Chúa Kitô Phục Sinh thật vững chắc. Có thể nói lời tuyên xưng này chỉ có thể  thốt  lên  được  khi  chứng kiến  hết  cuộc  đời  của Chúa Giêsu từ khổ nạn cho đến phục sinh. Vì thế để tuyên xung được như  Tôma,  thì mỗi  người chúng ta hãy nhìn những đau khổ trong đời dưới ánh sáng của Chuá Giêsu Phục Sinh và nhận ra đó là dấu ấn tình yêu mà Chúa gởi đến để ta dễ dàng chấp nhận mình và chấp nhận tha nhân

3. Sống Lời Chúa : Hãy tạ ơn Chuá vì đã cho con vững tin vào Ngài.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa qua những đau khổ trong cuộc đời mình để con ngày càng vững tin hơn trong tình yêu Chúa. Amen.