Ngày 03.02.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

THỨ SÁU – 03. 02.2017

Mc 6, 14 – 29

Ngày 03.02.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ Gioan, vì biết ông là người công chính thánh thiện” (Mc 6,20).

2. Suy niệm: Dù biết ông Gioan là người công chính và muốn che chở cho Gioan, nhưng Hêrôđê đã mềm lòng trước quyến rũ của sắc đẹp, ông đã giết người vô tội. Hình ảnh Hêrôđê cũng chính là hình ảnh của những con người nhu nhược trước tiếng nói của lương tâm. Con người ấy rất dễ có trong chúng ta. Khi những đam mê sắc dục và danh vọng làm lu mờ lý trí và lương tâm, thì người ta bất cần những lời khuyên nhủ và sự cảnh giác của người khác. Từ đó sinh ra đố kỵ, ganh tị, oán thù và nhiều việc gian ác…

3. Sống Lời Chúa: Noi gương Gioan để luôn biết sống cách can đảm trước sự thật.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hoán cải tâm hồn con mỗi khi con xúc phạm đến Chúa và anh em con. Xin cho con biết lắng nghe và thực hành điều lương tâm chỉ dạy. Amen.