Ngày 03.01.2016: Chúa Nhật – LỄ CHÚA HIỂN LINH (T)

CHÚA NHẬT – 03. 01.2016
Mt 2, 1 – 12

LỄ CHÚA HIỂN LINH (T)

Ngày 03.01.2016: Chúa Nhật - LỄ CHÚA HIỂN LINH (T)

  1. Ghi nhớ: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người ” (Ga1, 19, 45) 
  1. Suy niệm: Việc các đạo sĩ ở Phương Đông trông thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế xuất hiện, cũng như hành trình của họ để tìm đến với Đấng mà ngôi sao điềm chỉ không phải là một việc dễ dàng. Họ phải vất vả nghiên cứu, vất vả lội suối trèo non…. để tìm gặp được Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn họ vẫn tìm gặp được sự hướng dẫn của những dấu chỉ trên đường họ đi. Cuộc đời đi theo Chúa của mỗi người chúng ta cũng như thế. Theo Chúa không phải là đi trên những con đường trải đầy hoa hồng hay được trãi đầy nhung nhưng là phải đi trên con đường khó khăn thử thách. Nhưng cho dù vất vả, dù gian khó thì Chúa vẫn luôn luôn đồng hành cùng với ta, hướng dẫn ta để ta có thể tìm gặp được Ơn Cứu Độ. Nhưng với điều kiện là ta phải buông mình theo sự hướng dẫn của Chúa trong suốt cuộc hành trình.
  1. Sống Lời Chúa : Tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua các dấu chỉ, các biến cố trong đời sống thường ngày.
  1. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa cho dân ngoại được biết và họ đã đến thờ lạy Chúa. Xin cho chúng con là con cái Chúa cũng luôn nhận biết Chúa mọi ngày trong những biến cố của cuộc sống chúng con. Amen