Ngày 02.11.2019: Tất cả đều được ở với Cha

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 6; 37-40

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC Ở VỚI CHA

Chúa Giêsu nói bất kể ai Chúa Cha ban cho Người, tất cả sẽ đến với Người mà sẽ không bị từ chối và không bị hư mất. Người là Đấng từ trời xuống và chính Người sẽ cho họ được sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, Chúa Giêsu là khởi đầu và là cùng đích của mọi sự. Chúa không để mất một ai trong chúng ta, nhưng sẽ cho chúng ta được sống lại trong ngày sau hết theo thánh ý của Chúa Cha. Chúa muốn chúng ta hết lòng tin tưởng vào Người, Đấng là Đường, là sự thật và là sự sống. Để khi tin tưởng vào quyền năng của Người, chúng ta không còn sợ hãi cái chết, bởi chết không phải là kết thúc hoàn toàn mà là khởi đầu một đời sống mới trong Chúa Kitô.

Đối diện với cái chết, con người ta thường trở nên sợ hãi, đặc biệt trước sự ra đi của những người thân yêu. Đối với con mắt của người đời, chết là một sự thật phũ phàng mà bất cứ một ai trong chúng ta cũng phải trải qua. Nhưng bằng con mắt đức tin Công giáo, chính lúc chết, là lúc được sống vui muôn đời. Tin mừng hôm nay là một lời an ủi với những ai đang thất vọng và nghi ngờ vì Chúa Giêsu hứa sẽ không đánh mất một ai. Đó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta: luôn biết trông cậy vào quyền năng của Chúa, tín thác vào Chúa và cũng biết sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa quang lâm với mỗi người chúng ta.