Ngày 02.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

THỨ HAI: 02. 05. 2016.

TUẦN VI PS

Ga 15, 26-16,4a

Ngày 02.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ:  “Cả  anh em  nữa, anh em  cũng  làm chứng,  vì  anh  em  ở  với  Thầy  ngay  từ  đầu”  (Ga 15,27)

2. Suy niệm: Hôm nay Đức Chúa Giêsu nói rất rõ về các chứng nhân ở trần gian, đó là các tông đồ vì họ là những người sống với Chuá Giêsu ngay từ đầu. Họ là những người có đủ uy tín và loan báo cho người khác tin. Thì hôm nay mỗi người tín hữu ta, đã được lãnh Bí Tích Rửa  Tội,  qua  đó  cũng được  lãnh  nhận   sứ mạng  rao  giảng  và  làm  chứng,  tuy  chúng  ta  không được  mắt  thấy  tai  nghe  như  các  tông  đồ  ngày  xưa nhưng chúng ta lại  được học hỏi Thánh Kinh,  được nghe  lời  giáo  huấn  của  Giáo  Hộ  Do  đó  rao  giảng cũng  là  trách  nhiệm,  của  mỗi  người  chúng  ta  trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.

3. Sống Lời Chúa: Chứng tá thiết thực nhất chính là đời sống hàng ngày.

4. Cầu nguyện: Ly  Chúa,  xin  cho  nhận thấy rao giảng là nhu cầu cấp bách mà mỗi người chúng con phải là Vì đó là lúc chúng con đang đáp lại lời kêu gọi của Chuá. Amen.