Ngày 02.02.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

THỨ NĂM – 02. 02.2017

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (K)

Lc 2, 22 – 40  (Lễ Nến)

Ngày 02.02.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài” (Lc 2,30).

2. Suy niệm: Lời chúc tụng của cụ già Simêon là một nhắc nhớ về lời loan báo của tiên tri Isaia: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân”. Và chính Chúa Giêsu cũng từng tuyên bố: “Ta là ánh sáng thế gian”. Ánh sáng của Ngài đã chiếu giãi cho những bí ẩn của cuộc sống con người. Nơi đâu ánh sáng của Chúa chiếu toả, nơi đó bóng đen của tội lỗi, của ích kỷ, của hận thù sẽ tan biến. Chính Chúa đã uỷ thác nhiệm vụ mang ánh sáng ấy cho Giáo hội và cụ thể là mỗi kitô hữu, “các con là ánh sáng thế gian”. Vậy, tôi phải làm gì để ánh sáng của Chúa Kitô có thể chiếu toả qua cuộc sống của tôi cho những người chung quang?

3. Sống Lời Chúa: Thà đốt lên một ngọn nến, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chiếu toả ánh sáng tình yêu Chúa, qua cuộc sống gương mẫu và phục vụ quên mình, nhờ đó vinh quang Chúa càng tỏ hiện cho mọi người. Amen.