Ngày 02.01.2017: Thứ Hai sau sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

THỨ HAI – 02.01.2017

Ga 1, 19 – 28

Ngày 02.01.2017: Thứ Hai sau  sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

 

1Ghi nhớ: “Tôi là tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga1, 19, 23).

2. Suy niệm: Đang được mọi người tín nhiệm và chạy đến để được  nhận  phép  rửa  sám  hối  do  mình  thực hiện. Đáng lý ra khi được hỏi “Ông là ai?” thì Gioan phải trả lời làm sao cho thế giá mình càng được nâng cao  hơn  nữa.  Nhưng Gioan  Tẩy Giả trả lời  “Tôi  là tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức  Chúa đi…” thật là một sự khiêm nhường thẳm sâu. Muốn có sự khiêm nhường này đòi hỏi phải có sự chân nhận mình là gì trước mặt  Thiên Chúa. Là thụ tạo đứng trước Tạo Hoá. Như thế phẩm giá thật của con người không phải do tự mình mà có nhưng là do chính Thiên Chúa ban cho. Khi  nhận Thiên Chúa là Chúa của mình, thì ta cũng hãnh diện vì được làm con cái Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Luôn hãnh diện vì được làm con cái Chúa. Khi ca tụng Thiên Chúa thì phẩm giá con người được nâng cao.

4. Cầu nguyện : Ly Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con, lại cho con được làm con cái Chúa trong đại gia đình Giáo hộ Xin cho chúng con luôn ý thức mình là con cái Chúa để chúng con luôn biết ca tụng chỉ một mình Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.